Doel van therapie aan kinderen is om vastgelopen ontwikkeling zo snel mogelijk weer op de gang te brengen, waarna jij en je kind in staat zijn om op eigen kracht verder te gaan.

Kinderen ontwikkelen door bewegen. Daarom is de therapie vooral veel aandacht op bewegingsgedrag en het lijf. Opvallend bewegingsgedrag kan een diepliggende emotionele oorzaak hebben. En een niet goed bewegend lijf kan sociale en emotionele problemen tot gevolg hebben.

Uitgangspunten in de therapie zijn dat een kind zelf ‘weet’ wat er nodig is, en jij als ouder(s) de intentie hebt om je kind goed te begeleiden.

Ouders worden daarom altijd actief betrokken bij de therapie. Wanneer er ook school- of leerproblemen spelen zal ook de school/leerkracht actief betrokken worden in het proces.