Ik werk niet meer met vaste tarieven per sessie. De begeleiding is een proces waarvan je vooraf niet kunt weten hoe het verloopt. Daarom werk ik tegenwoordig met trajectdoelen en een trajectprijs die we samen bepalen.

De vorm van begeleiding is meestal een combinatie van fysieke sessies, online sessie en whatsapp chatcontact.